Bank Spółdzielczy w Łobżenicy podpisał Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

W dniu 28 września 2020 r. Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zawarła w imieniu wszystkich dotychczasowych Uczestników - Umowę Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z Bankiem Spółdzielczym w Łobżenicy.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 października 2020 r. zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenie Banku Spółdzielczego Ziem Górskich Karpatia (wczesniej: Tatrzański Bank Spółdzielczy) jako banku przejmującego z ETNO Bankiem Spółdzielczym oraz Bankiem Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój oraz połączenie Mikołowskiego Banku Spółdzielczego jako banku przejmującego z Rybnickim Bankiem Spółdzielczym.

System Ochrony Zrzeszenia BPS od 1 października 2020 r. tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 326 Banków Spółdzielczych.

AKTUALNOŚCI