Nowa kadencja Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, obradujące w trybie zdalnym 26 sierpnia 2020 r. dokonało wyboru Pana Sławomira Czopura na Prezesa Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS na kadencję obejmującą lata 2020 - 2024.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2020 r. powołała Pana Mariana Golę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS odpowiedzialnego za Pion Analiz i Ryzyka oraz Pana Rafała Makuszewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, któremu będzie podlegał Pion Audytu.

AKTUALNOŚCI