Połączenie Banku Spółdzielczego w Księżpolu z Lubelskim Bankiem Spółdzielczym

Bank Spółdzielczy w Księżpolu z dniem 31 grudnia 2020 r. został w wyniku połączenia z Lubelskim Bankiem Spółdzielczym wykreślony z KRS. W tym dniu bank przestał być uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS i Członkiem Spółdzielni SOZ BPS.

System Ochrony Zrzeszenia BPS od dnia 31 grudnia 2020 r. tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 325 Banków Spółdzielczych.

AKTUALNOŚCI