Połączenie Banku Spółdzielczego w Sędziszowie z Bankiem Spółdzielczym w Jędrzejowie

Bank Spółdzielczy w Sędziszowie z dniem 31 marca 2021 r. został w wyniku połączenia się z Bankiem Spółdzielczym w Jędrzejowie wykreślony z KRS. W tym dniu bank przestał być Uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS i Członkiem Spółdzielni SOZ BPS.

W dniu 31 marca 2021 r. została także zarejestrowana zmiana nazwy Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie na Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie.

System Ochrony Zrzeszenia BPS od dnia 31 marca 2021 r. tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 324 Banki Spółdzielcze.

AKTUALNOŚCI