Połączenie Banków Spółdzielczych

Z dniem 30 czerwca 2021 r. zostały zarejestrowane w KRS połączenia: • Banku Spółdzielczego we Włoszczowie jako banku przejmującego z Bankiem Spółdzielczym w Koniecpolu jako bankiem przejmowanym, •...

więcej...

AKTUALNOŚCI