Połączenie Banków Spółdzielczych

Informujemy, że nastąpiły połączenia Banków Spółdzielczych: 4 stycznia 2022 r. zostało zarejestrowane w KRS połączenie Częstochowskiego Banku Spółdzielczego Jura Bank jako banku przejmującego z Bankiem...

więcej...

Połączenie Banków Spółdzielczych

Informujemy, że nastąpiły połączenia Banków Spółdzielczych: 2 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie zarejestrował połączenie Banku Spółdzielczego w Kłobucku (bank przejmujący) oraz Banku...

więcej...

Połączenie Banków Spółdzielczych

Z dniem 30 czerwca 2021 r. zostały zarejestrowane w KRS połączenia: • Banku Spółdzielczego we Włoszczowie jako banku przejmującego z Bankiem Spółdzielczym w Koniecpolu jako bankiem przejmowanym, •...

więcej...

AKTUALNOŚCI