Uczestnicy

System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 307 zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych. To co bardzo istotne dla realizacji misji banków spółdzielczych, utworzenie...

więcej...

Konferencja szkoleniowa

Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zaprasza na konferencję dotyczącą zarządzania ryzykami rynkowymi, w szczególności ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem kursowym (walutowym), a także...

więcej...

AKTUALNOŚCI