Skip to main content

 

 

Lista Uczestników

System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzą Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 307 zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych. Bank Spółdzielczy w Adamowieul. Kleeberga 121-412 Adamówtel. 25 755-31-14Zobacz...

więcej...

Połączenie Banków Spółdzielczych

Informujemy, że Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 21 stycznia 2020 r. podjęła decyzję o przejęciu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie (bank przejmowany) przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu...

więcej...

Uczestnicy

System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzy Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz 307 zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych. To co bardzo istotne dla realizacji misji banków spółdzielczych, utworzenie...

więcej...

AKTUALNOŚCI