Skip to main content

 

 

Konferencja szkoleniowa

Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zaprasza na konferencję dotyczącą zarządzania ryzykami rynkowymi, w szczególności ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem kursowym (walutowym), a także...

więcej...

Konferencja szkoleniowa

Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zaprasza na szkolenie związane z nowelizacją Wytycznych Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, w zakresie wdrażania Rekomendacji H KNF dotyczącej systemu kontroli...

więcej...

AKTUALNOŚCI